PREMIÄR FÖR SHERIFFI X: AMIGOS! FÖRST UT: MUKULATFEST.

Vill du prova på teater, vara praktikant på en barnfestival eller besöka en radiostudio? Vi på Sheriffi X har många vänner vars hjärtan bultar för popkultur på sverigefinska och därför inleder vi idag en helt ny intervjuserie ”Sheriffi X Amigos” i vilken vi presenterar andra sverigefinska föreningar och organisationer, deras program, samt berättar hur du kan vara med i ett hörn som frivillig eller praktikant. Först ut: Mukulatfest!

LINA PURANEN, NÄR BILDADES MUKULATFEST OCH VILKEN ÄR ER HUVUDUPPGIFT?
Mukulatfest bildades 2011 på våren, när vi fick en förfrågan från RSKL (sverigefinska Riksförbundet) att utveckla deras barnverksamhet. Mukulatfest är en tvåspråkig barnfestival och workshopturné i Sverige som finns till för alla barn och föräldrar som vill ha en annorlunda upplevelse med finsk och sverigefinsk barnkultur. Vi vill främja det finska språket bland barn och unga i Sverige, samt verka som en mötesplats för sverigefinnar såväl som svenskar, samt skapa ett nytt forum för sverigefinsk barnkultur i Sverige.

BERÄTTA LITE OM ERT PROGRAM?
Vi har exempelvis en kulturhändelse på Kulturhuset i Stockholm den 19 maj i vilken musik står i fokus. Anna Järvinen tolkar finska visor i en unik spelning. Den finska ska-reggaeorkestern Paukkumaissi får den stelaste av rumpor att gunga. Nytt för i år är även Hemliga fotoautomaten där du kan få en bild på dig själv utklädd till luden fisk eller kaxig ballerina. Dessutom konstverkstad, tvåspråkig bokhörna och överraskningar. Allt på två språk, svenska och finska.

HAR NI ANNAT PÅ GÅNG, UTANFÖR STOCKHOLM?
Ja, vi arrangerar även en kulturhändelse i Haparanda den 2 juni. Stjärnorna på festivalen är Darya och månskedsduon som för första gången presenterar ”den svarta kattens tango”, vilket är tango för barn och vuxna som vill höra mollstämd finsk tango som den aldrig ekat förr i de nordligaste skogarna. I de vidunderliga skogarna finns historien om den svartaste katten av de alla, katten som är ens första vän och kärlek. På samma festival blir det även animation med lera, där barnen med fluorescerande lera, UV-ljus och stop-motion teknik, där ungdomarna får göra en rolig animation i glada färger. För alla barn, barnbarn, barnbarnsbarn och deras släktingar, vänner och bekanta blir det sånger, lekar och ramsor där kunskaperna i de finska språket fräschas upp. Dessutom blir det konstverkstad där kreativiteten får flöda fritt.

HAR NI MÄRKT NÅGON SKILLNAD SEDAN FÖRVALTNINGSOMRÅDENA UTÖKADES, FINNS DET MER EFTERFRÅGAN FÖR KULTUR AV DETTA SLAG?
Jo, det finns absolut ett ökat intresse och en ny efterfrågan.  vi har fått förfrågningar att besöka fler orter i landet.

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN VAD SVERIGEFINSK KULTUR FÖR UNGA?
Framtiden ser ljus ut, det finns flera bra projekt som parallellt jobbar med samma frågor bl.a. Revitalisera Mera och Finska Nu. Under hösten kommer Mukulatfest turnera i landet och besöka åtminstone Uppsala och Borås och året efter hoppas vi få komma till fler orter.

OM EN POPKULTURINTRESSERAD SVERIGEFINNE SKULE VILJA FÅ BÄTTRE KONTAKT MED SINA SVERIGEFINSKA RÖTTER OCH KANSKE VARA MED I ETT HÖRN, HAR NI PRAKTIKPLATSER ELLER KAN MAN VARA VOLONTÄR HOS ER?
Mukulatfest har under våren haft en praktikant och vi tar gärna emot nya praktikanter. De som är intresserade kan kontakta mig direkt på: lina@mokoma.se

VAD ÄR BÄST MED ATT VARA SVERIGEFINNE?
Att man har en dubbel identitet och kan växla mellan att vara just sverigefinne, finne och svenne! Lite som en kamouflerad ödla.

http://mukulatfest.wordpress.com

LINA PURANEN är kulturproducent som sedan 2007 jobbat med en rad finska kulturprojekt främst i Stockholm. Senaste året har hon fokuserat på den tvåspråkiga barnfestivalen Mukulatfest & Sveriges finskaste filmfestival YksiKaksiFilmi. Hon är också känd som en del i indieklubben Mokoma. 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Puranen

 Leave a Reply