INTERVJU: BIRGITTA ULFSSON OM SAGOLÄSNING!

Skådespelaren, muminmamman, föreläsaren och “sagotanten” Birgitta Ulfsson läser sagor på finska och svenska på Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg, den 24 februari. Vi snackade med Birgitta om sagor, minoritetsspråk och hur man blir en bra sagoläsare för barn!

Hej Birgitta, du har arbetat som skådespelare i 65 år och spelade bland annat Muminmamman. Hur blir man en bra sagoläsare för barn?
Man skall vara lugn och inte göra sig till och gulla och kokettera, det är oerhört viktig. Man skall kolla av publiken bra och följa reaktionerna.

Och vad tycker du att en bra saga skall innehålla för element?
Det är svårt att svara på, jag kan inte svara för innehållet, men det bör vara högt i tak och man skall inte vara opportunist och skriva efter trender utan ösa från sin djupaste respekt för barn. Man måste sträva efter att göra så god litteratur som möjligt för barn.

Du skall läsa Alfons Åberg-sagor, vad har du för relation till Alfons?
När jag flyttade till Sverige var mina barn och barnbarn redan stora men nå har jag läst och följt med i böckerna och de är jättefina.

Du läser sagor på såväl finska som svenska, är du en annorlunda sagoläsare på finska och svenska?
Ja, jag har ju spelat teater mycket på båda språken och jag blir lite en annan när jag läser på finska. Det handlar inte bara om hur man pauserar och fraserar, man blir en annan berättare på finska.

Du är litteraturpratare och föreläsare och har turnerat mycket mellan Sverige och Finland, hur ser du på det finska och svenska och på din egen identitet?
Jag betraktar mig inte som sverigefinsk trots att jag har bott i Sverige så länge men jag är inte enbart finlandssvensk heller, i Finland är jag både finsk och finlandssvensk.

Du arbetar som sagt på två språk, hur ser du på finskan som minoritetsspråk i Sverige?
Jag brukar säga att två språk är mera än ett! Man skall vara stolt över sin finska bakgrund och ha språket som en berikande kraft.

Du läser som sagt sagor såväl på finska som på svenska, vilka är utmaningarna att hålla liv i ett minoritetsspråk?
Jag hoppas att det inte bara är en främmande tant som läser sagor på finska, det krävs att mormor, morfar och föräldrar också läser och även pratar finska med barnen. Det är viktigt att man håller liv i språket.

Birgitta Ulfsson läser sagor på finska och svenska på Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg på måndag, den 24 februari. För mer information, besök: www.alfonskulturhus.se

Text: Sanna Posti Sjöman
Artikeln publicerades även i Göteborgs kommuns informationstidning “Jag är sverigefinne”. Läs mer och beställ hem tidningen gratis på följande adress: http://bit.ly/1bH8T5bLeave a Reply