SVEFI-ARKIVET STARTAR “UNGAS RÖST”- NYTT UNGDOMSPROJEKT!

Sverigefinländarnas arkiv startar ett nytt ungdoms- och demokratiprojekt Ungas röst- Nuorten äänet #ungasroster som fokuserar på att lyfta fram sverigefinska ungdomars röster i samhället. Tanken bakom projektet är att ge sverigefinska ungdomar en möjlighet att få berätta vad de tycker och tänker och samtidigt få en chans att vara med och påverka det som händer och sker i deras egna kommuner och i samhället i stort. Projektets mål är att öka de sverigefinska ungdomarnas och de nya generationerna möjlighet att vara delaktig och kunna påverka i sina kommuner och i samhället. Förhoppningen är att få fler unga att ta plats i förvaltningsområdenas samrådsgrupper och genom sin medverkan där kunna få inflytande över vad som händer och sker i den egna kommunen.

Projektets prioriterade områden är demokrati och deltagande.
Projektkoordinator är pol.magister Sanja Honkanen Skoog som själv är sverigefinne.
Projektet finansieras av Arvsfonden och sker i nära samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet

För mer information, maila:
sanja@arkisto.org

 Leave a Reply